Taxi Nội Bài đi Khu Công Nghiệp Bắc Giang

Taxi Nội Bài đi khu công nghiệp Bắc Giang, Quang Châu, Song Khê, Vân Trung, Đình Trám, Cụm công nghiệp Bố Hạ, Cụm công Nghiệp Hồng Giang ….

Taxi Nội Bài đi Bắc Giang, khu công nghiệp Bắc Giang đi Nội Bài, Xe Mới, Uy tín, Giá Rẻ Trọn gói , Hà Nội đi Bắc Giang, Bắc Giang đi Hà Nội …

1.Khu Công Nghiệp Đình Trám : 

Diện tích : 100 ha

Địa điểm : Cách Thành Phố Bắc Giang 10 km,Cách Sân Bay Nội Bài : 50km.

Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bắc Giang

Điện thoại : 0240566888

Fax: 0240 866767.

Hình ảnh có liên quan

2.Khu công nghiệp Quang Châu/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000 

Diện tích 426 ha

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần khu công nghiệp Sài Gòn- Bắc Giang

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang

Điện thoại: +84-240-868888

Fax: +84-240-868449.

Taxi Nội Bài đi Yên Thế Bắc Giang giá rẻ

3.Khu công nghiệp Song Khe –Nội Hoàng/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000 

Diện tích 180 ha có thể mở rộng lên trên 300 ha.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Hoàng Hải

Địa chỉ: Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng Yên Dũng Bắc Giang

Điện thoại: 0240860300

Fax: 0240 860300.

4.Khu công nghiệp Vân Trung/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000  

Diện tích : 100 ha

Địa điểm : Cách Thành Phố Bắc Giang 10 km

Hình ảnh có liên quan

5.Khu công nghiệp Việt Hàn/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000 

Diện tích : 200 ha

Địa điểm : Huyện Việt Yên – Bắc Giang

6.Cụm công nghiệp Đồi Ngô/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000  

Diện tích : 5 ha

Địa điểm : Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang

7.Cụm công nghiệp Tân Bình và Cụm công nghiệp Trấn Vôi/ Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000 

Diện tích : 20 ha

Địa điểm : Huyện Lạc Giang – Tỉnh Bắc Giang

8.Cụm công nghiệp An Châu/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000  

Diện tích : 10 ha

Địa điểm : Huyện sản Động – Tỉnh Bắc Giang

9.Cụm công nghiệp Hồng Thái/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000 

Diện tích : 8 ha

Địa điểm : Huyện Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang

10. Cụm công nghiệp Đồng Đìa/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000  

Diện tích : 10,56 ha

Địa điểm : Huyện Việt Yên – Tỉnh Bắc Giang.

Taxi Nội Bài đi Bắc giang giá rẻ

11. Cụm công nghiệp Bố Hạ/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000  

Diện tích : 10 ha

Địa điểm : Huyện Yên Thế – Tỉnh Bắc Giang

11.Cụm công nghiệp Hồng Giang I và II/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000  

Diện tích : 11,2 ha

Địa điểm : Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang

12. Cụm công nghiệp Tâm Am/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000  

Diện tích : 10 ha

Địa điểm :  Huyện lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang

13.Cụm Công nghiệp Xương GIang I/ Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000  

Diện tích : 10 ha

Địa điểm : Thành phố Bắc Giang

14.Cụm công nghiệp Xương Giang II/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000 

Diện tích : 12,7 ha

Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang

15.Cụm công nghiệp Dĩnh Kế/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000 

Diện tích : 9,4 ha

Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang.

Taxi Sân Bay Nội Bài đi Việt Trì Phú Thọ

16. Cụm công nghiệp Thọ Xương/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000 

Diện tích : 5,8 ha

Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang

17.Cụm công nghiệp Đa Mai/Taxi Nội Bài  Airport : (024) 66873000

Diện tích : 8 ha

Địa điểm : Tỉnh Bắc Giang

18.Cụm Đông Bắc /Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000 

Diện tích : 100 ha

Địa điểm : TP. Bắc Giang

19. Cụm công nghiệp thị trấn Chũ/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000

Diện tích : 25 ha

Địa điểm : Huyện Lục Ngạn – Tỉnh Bắc Giang

20.Cụm công nghiệp Tân Thịnh/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000 

Diện tích : 25 ha

Địa điểm : Huyện Lạng Giang – Tỉnh Bắc Giang

21.Cum công nghiệp Mỹ Hà-Bến Tuần/Taxi Nội Bài  Airport : (024) 66873000 

Diện tích : 25 ha

Địa điểm : Huyện Lạng Giang

22. Cụm công nghiệp Cầu Lô/Taxi Nội Bài Airport : (024) 66873000

Diện tích : 30 ha

Điạ điểm : Huyện Lục Nam – Tỉnh Bắc Giang.

Taxi Nội Bài Airport : 

Điện thoại : (024) 66873000

Hotline : 0942668885

 Email : taxinoibaiairport@gmail.com

http:taxinoibaiservice.vn

http:taxinoibaiservice.com

http:taxinoibaiservice.com

Tin Liên Quan